Samestelling en lidmaatskap van Institusionele Bestuur, Beheer en Bestuur, NWU

BEHEER EN BESTUUR
Bestuurstrukture: Organisasiestruktuur
Universiteitsbestuur

Samestelling en Lidmaatskap

 

Naam

Titel

Prof ND Kgwadi

Visekanselier

Prof JJ Janse van Rensburg

Adjunk-Visekanselier:  Toegewysde funksies en kampus:  Potchefstroom en Adjunkhoof

Prof M Setlalentoa

Adjunk-Visekanselier:  Toegewysde funksies en kampus:  Mahikeng

Prof LA du Plessis

Adjunk-Visekanselier:  Toegewysde funksies en kampus:  Vaal

Prof R Balfour 

Adjunk-visekanselier: Onderrig-leer

Prof R Phaswana-Mafuya

Adjunk-visekanselier: Navorsing en Innovasie

Me E de Beer

Uitvoerende Direkteur: Finansies en Fasiliteite

Prof M Verhoef

Registrateur

Mnr KJ Oagile

Uitvoerende Direkteur: Mense en Kultuur

Mnr NC Manoko

Uitvoerende Direkteur: Korporatiewe Verhoudinge en Bemarking

Prof L Llalendle Uitvoerende Direkteur:  Studentelewe