Uitvoerende Direkteur: Finansies en Fasiliteite

BEHEER EN BESTUUR

Bestuurstrukture: Organisasiestruktuur
Universiteitsbestuurskomitee

Kantoor van die Uitvoerende Direkteur: Finansies en Fasiliteite

 

prof_fika_jvrensburg

Me Elmarie de Beer
Uitvoerende Direkteur: Finansies en Fasiliteite: Potchefstroomkampus
 
  • Geoktrooieerde Rekenmeester (SA) (2002) 
  • Nagraadse Diploma in Ouditkunde (UNISA) (2001)
  • Honneurs-Baccalaureus Computationis (UNISA) (2000)
  • Baccalaureus Computationis (UNISA) (1999)

 


Me Amelia Fourie
Uitvoerende Persoonlike Assistent
E-pos:  24585955@nwu.ac.za 
Tel:   +27 18 299 4922