Kanselier - NWU, Beheer en Bestuur

BEHEER EN BESTUUR
Ampsdraers

Kanselier

Die Kanselier ken alle grade namens die Noordwes-Universiteit (NWU) toe. Die Kanselier, Kgosi Leruo Molotlegi, die tweede Kanselier van die NWU, is in Junie 2009 vir 'n vyfjaartermyn deur die Raad aangestel.

Kgosi Molotlegi is die leier van die Koninklike Bafokeng-volk. Hy is die 36ste koning van die Bafokeng en die 15de direkte afstammeling in 'n lang ry van Bafokeng-konings.

Die Bafokeng-volk besit 2 000 km² grond, wat die tweede grootste bekende platinumneerslag ter wêreld bevat.

Onder die leierskap van Kgosi Molotlegi het die Koninklike Bafokeng se Opperraad die taak onderneem om die Bafokeng-gemeenskap van al die basiese menslike behoeftes te voorsien en om deurlopend respek vir en die uitbouing van die Bafokeng-kultuur en ekonomiese selfstandigheid te bevorder. Vanuit hierdie uitgangspunt het die Koninklike Bafokeng, die Opperraad en Kgosi 'n visie: “Om hulleself te ontwikkel om teen die tweede dekade van die 21ste eeu 'n selfonderhoudende gemeenskap te wees”. Visie 2020 vra ook diversifisering deur weg te beweeg van 'n ekonomie wat van 'n enkele hulpbron afhanklik is, na 'n ekonomie wat op gediversifiseerde kennis berus.

Kgosi Leruo is 'n voormalige lid van die direksie van Implats, die wêreld se tweede grootste platinumprodusent, waarin die Bafokeng aansienlike belange het. Hy is die Voorsitter van Royal Bafokeng Holdings, wat in ooreenstemming met Visie 2020 gestig is om te diversifiseer deur in niemynbou-verwante bates te belê. Kgosi Leruo was een van die hoofonderhandelaars van die nuwe mynbouwetgewing, wat daarop gerig is om betekenisvolle swart deelname aan te moedig. Kgosi het sitting op verskeie ministeriële adviesrade.

Kgosi is een van vier kinders – hy het twee susters en een broer. Hy is 'n alumnus van Hilton Kollege in KwaZulu-Natal, Suid-Afrika, en het 'n graad in Argitektuur en Beplanning aan die Universiteit van Natal verwerf. Kgosi is 'n kranige sportman en het 'n Victor Ludorum goue medalje by Hilton ontvang. Hy is 'n vastevlerk- en draaivlerkvliegtuig-loods, en is 'n Erekolonel in die Suid-Afrikaanse Lugmag.

 

Nuttige Bronne