Kontak Raad - NWU, Beheer en Bestuur

BEHEER EN BESTUUR
Beheerstrukture:  Raad

Kontak ons

 

 

Postitel

Me Amanda van der Merwe
Direkteur: Korporatiewe- en Inligtingsbestuursdienste

Foon

+27 18 299 4607

E-pos

amanda.vandermerwe@nwu.ac.za