Adjunkvisekanseliere

BEHEER EN BESTUUR
Ampsdraers

Adjunkvisekanseliere

Die Noordwes-Universiteit het drie kampusse wat in Mahikeng, Potchefstroom en Vanderbijlpark geleë is. Die Adjunkvisekanseliere is verantwoordelik vir toegewysde funksies en kampusbedryf.

 


Mafikengkampus

Prof Marilyn Setlalentoa

  • BA (SW) (University of Limpopo)
  • BA Hons (SW) (University of Limpopo)
  • MA (Soc Sc) Social Work (University of Johannesburg)
  • PhD (Noordwes-Universiteit)
  • Sertifikaat: Ontwikkeling in Bestuur (Noordwes-Universiteit)

 

Potchefstroomkampus

prof_fika_jvrensburgProf Fika Janse van Rensburg

BA (Hoofvakke: Grieks, Latyn, Filosofie) (PU vir CHO)
Hons BA (Grieks) (PU vir CHO)
MA (Grieks) (PU vir CHO)
ThB (4-jarige nagraadse B-graad) (PU vir CHO)
4-jarige Kandidaatsertifikaat (TSP)
ThM-status (Nuwe Testament) (PU vir CHO)
ThD (Nuwe-Testamentiese Hermeneutiek) (PU vir CHO)

 

Vaaldriehoekkampus

Prof Linda du Plessis

BSc (Rekenaarwetenskap) (PU vir CHO)
Hons BSc (Inligtingstegnologie) (PU vir CHO)
BSc (Inligtingsisteme) (PU vir CHO)
PhD (Onderrig) (PU vir CHO)
Sertifikaat in Leierskap in Hoër Onderrig (Harvard)