Adjunkvisekanseliere

BEHEER EN BESTUUR
Ampsdraers

Adjunkvisekanseliere

Die Noordwes-Universiteit het drie kampusse wat in Mahikeng, Potchefstroom en Vanderbijlpark geleë is. Die Adjunkvisekanseliere is verantwoordelik vir toegewysde funksies en kampusbedryf.

 


Mafikengkampus

Prof Marilyn Setlalentoa

BA (SW) (University of Limpopo)
BA Hons (SW) (University of Limpopo)
MA (Soc Sc) Social Work (University of Johannesburg)
PhD (Noordwes-Universiteit)
Sertifikaat: Ontwikkeling in Bestuur (Noordwes-Universiteit)

 

Potchefstroomkampus

Daryl BaliaProf Daryl Balia

BTh (1982) (Universiteit van Durban-Westville)
MTh (1986) (Universiteit van Durban-Westville)
DTh (1989) (Universiteit van Durban-Westville)
ThM (Etiek) (1987) (Princeton Teologiese Kweekskool)
Sertifikaat van Gevorderde Professionele Studies (1988) (Pacific Skool vir Godsdiens, Berkeley)
Senior Uitvoerende Program (1999) (Harvard Besigheidsskool)
DLitt et Fil (Openbare Administrasie) (2005) (UNISA)
Nagraadse Sertifikaat (University Teaching) (2009) (Universiteit van Edinburgh)
Genoot: Higher Education Academy (UK)

 

Vaaldriehoekkampus

BSc (Rekenaarwetenskap) (PU vir CHO)
Hons BSc (Inligtingstegnologie) (PU vir CHO)
BSc (Inligtingsisteme) (PU vir CHO)
PhD (Onderrig) (PU vir CHO)
Sertifikaat in Leierskap in Hoër Onderrig (Harvard)