Belangrike datums

Belangrike NWU datums

Akademiese Kalender 2021: Herfsreses 2021 vir onderrig-leer vir eerstejaarstudente

Die 2021-raamwerk vir die akademiese kalender, soos voorheen deur die Raad goedgekeur, het die tydperk 29 Maart 2021 op 1 April 2021 vir 'n herfsreses toegeken. Beide die Senaat en die Raad het tydens die proses van oorweging van die raamwerk vir die akademiese kalender vir 2021 opgemerk dat veranderinge nodig sou wees in die lig van die onsekerhede destyds rondom die finalisering van die NSS-uitslae. Die bekendmaking van die NSS-uitslae op 23 Februarie 2021 sal 'n invloed hê op die beskikbare onderrigtyd vir eerstejaarstudente. Slegs 'n siklus van nege weke is gedurende die eerste semester beskikbaar. In die lig van bogenoemde het die Raad ingestem dat die herfsreses (29 Maart tot 1 April 2021) gebruik word vir onderrig-leer van eerstejaarstudente.

 

 

Verfris jou blad en maak jou cache-geheue gereeld ​skoon om te verseker dat jy altyd die nuutste weergawes van dokumente sien:

 


REËLINGS IN VERBAND MET DIE VRYSTELLING VAN AKADEMIESE RESULTATE AAN DIE EINDE VAN DIE 2020 AKADEMIESE JAAR 

As gevolg van die ontwrigting van die 2020 akademiese kalender deur die Covid-19 situasie, het die NWU Raad die besluit goedgekeur dat die akademiese jaar op 15 Januarie 2021 sluit.

Studente sal hulle amptelike uitslagstate ontvang op 5 Februarie 2021 en beursgewers wat amptelike terugvoer verwag rakende die aanvaarding van ‘n student in ‘n bepaalde program, kan terugvoer verwag teen 12 Februarie 2021.

Finale-jaar studente wat net een uistaande module moet slaag om hul kwalifikasie te verwerf, en wat hierdie module gaan skryf op 15 Februarie 2021 (onderworpe aan die toepaslike akademiese reël), sal hulle amptelike uitslagstate op 22 Februarie 2021 ontvang. Beursgewers wat amptelike terugvoer verwag rakende die aanvaarding van hierdie studente in ‘n bepaalde program, kan terugvoer verwag teen 26 Februarie 2021.

 

Uitgereik deur: Prof Marlene Verhoef

REGISTRATEUR

(2020.12.04)