IF - NWU, Beheer en Bestuur

BEHEER EN BESTUUR
Beheerstrukture:  Institusionele Forum

Samestelling

Die Institusionele Forum (IF) vervul ’n belangrike raadgewende rol ingevolge die Wet op Hoër Onderwys en die NWU-statuut. Hierdie rol is spesifiek om die Raad te adviseer oor die implementering van die Wet op Hoër Onderwys en Nasionale Hoëronderwysbeleid, die aanstelling van lede van die Institusionele Bestuur en Senior Bestuur, die NWU-beleid oor ras- en geslagsgelykheid, gedragskodes, beleid oor mediasie en geskilbeslegting, die bestuur van kulturele diversiteit en die bevordering van institusionele kultuur op grond van verdraagsaamheid en respek vir basiese menseregte.

Die IF bestaan uit 29 lede, wat drie kampusse verteenwoordig, en met dr Bertus le Roux as voorsitter.

Verkiesing van twee permanente lede van die ondersteuningspersoneel na die Institusionele Forum in terme van paragraaf 22(1)(f) van die NWU Statuut

 

Permanente lede van die ondersteuningspersoneel is uitgenooi om TWEE lede vanuit die geledere van die permanente ondersteuningspersoneel van die Universiteit te nomineer om op die Institusionele Forum van NWU te dien.  Nominasies het op Vrydag,  26 Mei 2017 om 17:00 gesluit.

Vyf geldige nominasies is ontvang.  Ten einde effek te gee aan paragraaf 22(4) van die Statuut, insake die geaardheid van die universiteit as 'n multi-kampus instelling, sal die verkiesing per kampus plaasvind.

Die volgende kandidate is van die Mafikengkampus en slegs Mafikengkampus ondersteuningspersoneel mag vir hierdie kandidate stem (in alfabetiese volgorde):

Mgijima NM Dr  Curriculum Vitae

Nkoana, FM Mnr  Curriculum Vitae

Kliek hier om te stem.

 

Die volgende kandidate is van die Potchefstroomkampus, en slegs Potchefstroomkampus ondersteuningspersoneel mag vir hierdie kandidate stem (in alfabetiese volgorde):

Jansen van Vuuren, JJ Mnr    Curriculum Vitae

Le Roux, AA Dr  Curriculum Vitae

Venter, AMA Mnr  Curriculum Vitae

Kliek hier om te stem.

 

Verkiesings sluit 13:00 op Donderdag, 1 Junie 2017.