IF - NWU, Beheer en Bestuur

BEHEER EN BESTUUR
Beheerstrukture:  Institusionele Forum

Samestelling

Die Institusionele Forum (IF) vervul ’n belangrike raadgewende rol ingevolge die Wet op Hoër Onderwys en die NWU-statuut. Hierdie rol is spesifiek om die Raad te adviseer oor die implementering van die Wet op Hoër Onderwys en Nasionale Hoëronderwysbeleid, die aanstelling van lede van die Universiteitsbestuur en Senior Bestuur, die NWU-beleid oor ras- en geslagsgelykheid, gedragskodes, beleid oor mediasie en geskilbeslegting, die bestuur van kulturele diversiteit en die bevordering van institusionele kultuur op grond van verdraagsaamheid en respek vir basiese menseregte.

Die IF bestaan uit 29 lede, wat drie kampusse verteenwoordig, en met dr Bertus le Roux as voorsitter.

 

Uitnodiging aan permanente, ondersteuningspersoneel van die Noordwes-Universiteit om EEN lid vir die Institusionele Forum te verkies ooreenkomstig paragraaf 22(1)(f) van die NWU-Statuut

Die eerste termyn van mnr Lourens Kruger het verstryk op 31 Julie 2018.

Permanente ondersteuningspersoneellede word hierby uitgenooi om te stem vir EEN lid uit die geledere van die permanente ondersteuningspersoneel van die Universiteit as lid van die Universiteit se Institusionele Forum.

Die volgende kandidate is genomineer:

Kunene, S Dr                   Kliek hier om die CV te lees

Schouwstra, B Mnr          Kliek hier om die CV te lees

Kliek hier om te stem.

Sluitingsdatum vir stemming: Vrydag 21 September 2018 om 13:00 waarna die proses van nominasie en verkiesing van die lede volledig deur Interne Oudit geoudit sal word.

REGISTRATEUR