Kantoor van die Visekanselier van die NWU

BEHEER EN BESTUUR

Bestuurstrukture: Organisasiestruktuur
Universiteitsbestuurskomitee

Kantoor van die Visekanselier van die NWU

 

prof_fika_jvrensburg

Prof Dan Kgwadi
Visekanselier
 
  • BSc (Fisika en Chemie van die Universiteit van Botswana, RSA)
  • MSc (Fisika, van Ball Staat Universiteit, VSA)
  • MPhil (Omgewingsreg en -bestuur, van die Universiteit van die Noorde, RSA)
  • PhD (Fisika onderwys van die Potchefstroom Universiteit, RSA)
  • PhD (Bestuur - honoris causa van Hanseo Universiteit, Suid-Korea)
 

Mnr Nkosinathi Tom
Uitvoerende Persoonlike Assistent aan die Visekanselier

E-pos:  Nkosinathi.Tom@nwu.ac.za
Tel:   +27 18 285 3002
Faks:  +27 18 299 4910
Mnr Robert Kettles 
Hoof Strategie Beampte in die Kantoor van die Visekanselier
Tel:   +27 18 285 3003
Faks:  +27 18 299 4910