Kontakinligting

 

Klagte- en Gedagtelyn: SMS

Mahikengkampus: 34151
Potchefstroomkampus: 31750
Vanderbijlparkkampus: 41617
Afstandsleer: 33139

Maak kontak

WhatsApp-lyn: +27 60 070 2606
SMS-lyn: 31750

 

 

 

Blitsskakels

 

Registrateur

Posadres:
Noordwes-Universiteit
Privaatsak X1290
Potchefstroom
2520

Fisiese adres:
Noordwes-Universiteit
Potchefstroomkampus
Hoffmanstraat 11
Potchefstroom
2531

Tel:
(+27 18) 299-1111
(+27 18) 299-2222

Kaarte en aanwysings

Mahikengkampus

Posadres:
Noordwes-Universiteit
Mahikengkampus
Privaatsak X2046
Mmabatho
2745

Fisiese adres:
Noordwes-Universiteit
Mahikengkampus
Hoek van Albert Luthuli en Universiteits-rylaan
Mmabatho
2745

Tel: 0860 169698
(0860 1mynwu)

Skakelbord
(+27 18) 389 2601

Kaarte en aanwysings

Potchefstroomkampus

Posadres:
Noordwes-Universiteit
Potchefstroomkampus
Privaatsak X6001
Potchefstroom
2520

Fisiese adres:
Noordwes-Universiteit
Potchefstroomkampus
Hoffmanstraat 11
Potchefstroom
2531

Tel: 0860 169698
(0860 1mynwu)

Skakelbord
(+27 18) 299 2713
(+27 18) 299 1102

Kaarte en aanwysings

Vanderbijlparkkampus

Posadres:
Noordwes-Universiteit
Vanderbijlparkkampus
Posbus 1174
Vanderbijlpark
1900

Fisiese adres:
Noordwes-Universiteit
Vanderbijlparkkampus
Van Eck-boulevard
Vanderbijlpark
1900

Tel: 0860 169698
(0860 1mynwu)

Skakelbord
(+27 16) 910 3691

Kaarte en aanwysings