Office of the MC: Deputy Vice-Chancellor

BEHEER EN BESTUUR
Bestuurstrukture:  Organisatoriese strukture

Universiteitsbestuurskomitee

Kantoor van die Mafikengkampus: Adjunk-visekanselier

 

prof_fika_jvrensburg

Prof Boitumelo Marilyn P. Setlalentoa
Adjunk-visekanselier: Gemeenskapsontwikkeling en Kampusbestuur (Mafikengkampus)
 
  • BA (SW) (Universiteit van Limpopo)
  • BA Hons (SW) (Universiteit van Limpopo)
  • MA (Soc Sc) Sosiale Werk (Universiteit van Johannesburg)
  • PhD (Noordwes-Universiteit)
  • Sertifikaat in Bestuursontwikkeling (Noordwes-Universiteit)
 

Me Mariki Strauss
Uitvoerende Persoonlike Assistent
E-pos:
  23904976@nwu.ac.za

Tel:   +27 18 389 2007
 

Mnr Donald Molema
Projekbestuurder: Mafikengkampus

E-pos:  Donald.Molema@nwu.ac.za

Tel:   +27 18 389 2423