Adjunk-Visekanselier - NWU, Beheer en Bestuur

BEHEER EN BESTUUR
Ampsdraers

Adjunk-visekanseliers

 


 

 

Prof F Waanders
Waarnemende Adjunk-visekanselier: Navorsing en Innovasie

Prof M Setlalentoa
Adjunk-visekanselier: Toewysbare Funksies en Mahikengkampusbedryf

Prof D Balia
Adjunk-visekanselier: Toewysbare Funksies en Potchefstroomkampusbedryf

Prof LA du Plessis
Adjunk-visekanselier: Toewysbare Funksies en Vanderbijlparkkampusbedryf