Kantoor van die Registrateur

BEHEER EN BESTUUR

Bestuurstrukture: Organisasiestruktuur
Universiteitsbestuurskomitee

Kantoor van die Registrateur

 

prof_fika_jvrensburg

Prof Marlene Verhoef
NWU Registrateur
 
  

Me Judy Heymans
Uitvoerende Persoonlike Assistent
Tel:  +27 18 299 2612