Raad landingsbl - NWU, Beheer en Bestuur

BEHEER EN BESTUUR

 

Beheerstrukture

 

Raad

Die Raad bestuur die universiteit ingevolge hoofstuk 4 van die Wet, die Reglement en Beleide uitgereik in terme van die Wet, die Statuut en die Reëls, insluitend, ten minste die aanvaarding van doel- en waardestellings, asook strategiese planne, die bepaling van beleid, die opstel van die Statuut, die Reëls, die prosesse, die delegering van gesag, die monitering van operasionele optrede en bestuur, en die daarstel van komitees en, saam met die senaat, gesamentlike komitees, om te verseker dat die universiteit sy doel en waardes bereik.