Kantoor van die Uitvoerende Direkteur: Studentelewe

Dr Sibusiso Chalufu
Uitvoerende Direkteur: Studentelewe

 

  • PhD (Onderwysbestuur, Regte en Beleidstudies), Universiteit van Pretoria, RSA
  • MEd (Opvoedkundige Administrasie en Beleid), State University of New York in Buffalo, VSA
  • MEd (Onderwysbestuur: Beleid en Beplanning), Universiteit van Bristol, VK
  • BEd Honneurs, Universiteit van Durban-Westville (nou UKZN), RSA
  • BPaed, Universiteit van Durban-Westville (nou UKZN), RSA
  • Sertifikaat: Bestuur van Hoëronderwysinstellings.  Galilee International Management Institute (GIMI), Israel
  • Sertifikaat: Gebiedsgerigte opleiding om 'n selfstandige benadering tot basiese onderwysontwikkeling in Afrika te bevorder deur middel van navorsing en dialoog, Hiroshima Universiteit en Verenigde Nasies Universiteit, Japan
  • Sertifikaat: Afrika-Asië-dialoog oor basiese onderwysontwikkeling: selfstandige benadering tot basiese onderwysontwikkeling in Afrika – Rol van universiteite in die ontwikkeling van basiese onderwys, Nasionale Instituut vir Opvoedkundige Beplanning en Administrasie (NIEPA), Indië
  • Sertifikaat: Gemeenskaplike projekbestuursvaardighede, Universiteit van Pretoria, RSA

Me Angie Luthuli
Uitvoerende Persoonlike Assistent
Tel:   +27 18 285 2428