Samestelling en lidmaatskap van Raad

Die Raad is soos volg saamgestel:

 

4(1)a

Visekanselier
Prof ND Kgwadi

Intern

4(1)b

Adjunkhoof
Prof L du Plessis

Intern

4(1)c

Drie persone verkies vanuit die geledere van die Senaat
Prof HJ van der Merwe
Prof AF Kotzé
Prof H Janse van Vuuren

Intern

4(1)d

Twee persone verkies deur die akademiese personeel
Prof E du Plessis
VAKANT

Intern

4(1)e

Twee persone verkies deur die ondersteuningspersoneel
Dr F Bothma
Mnr FM Nkoana

Intern

4(1)f

Drie studente verkies deur die SVR
Mnr P Ndlovu
Me D Giorgi
Mnr T Tlale

Intern

4(1)g

Vyf persone aangewys deur die Minister
VAKANT
Mnr TC Kgomo
VAKANT
Mnr OB Mongale
Mnr MSJ Thabethe
 

Ekstern

4(1)h

Drie persone verkies deur die Raad van Donateurs
Mnr JDS de Bruyn
Mnr A van Rooy
Me U Barravalle

Ekstern

4(1)i

Vier persone verkies deur die Konvokasie
VAKANT
Prof A Combrink
VAKANT
Mnr A Sorgdrager

Ekstern

4(1)j

Drie persone aangewys vanuit die geledere van die universiteit se gemeenskapsleiers
Ds PD Dinkebogile
Me S Britz
Pastoor P Tlhabanyane

Ekstern

4(1)k

Drie persone aangestel deur die Raad van buite die Universiteite vir hulle spesifieke kundigheid
Dr MB Tyobeka (Voorsitter van die Raad)
Me R Kenosi
Mnr TV Mokgatlha
 

Ekstern

 

Sekretaris van die Raad en Registrateur:

Prof M Verhoef  (Ex officio)

Universiteitsbestuurslede is bywonend as gevolg van hulle deskundige kennes en mag slegs bywoon op versoek van die Visekanselier met toestemming van die Voorsitter

Prof MJ Mphahlele, Adjunkvisekanselier: Navorsing en Innovasie


Prof R Balfour, Adjunkvisekanselier:  Onderrigleer
 

Prof L du Plessis, Adjunkvisekanselier:  Toegewysde Funksies en Vanderbijlparkkampusbedryf

Prof D Balia, Adjunkvisekanselier: Toegewysde Funksies en Potchefstroomkampusbedryf


Prof S Swanepoel, Waarnemende Adjunkvisekanselier:  Toegewysde Funksies en Mahikengkampusbedryf
 

Me E de Beer, Uitvoerende Direkteur:  Finansies en Fasiliteite

Prof M Singh, Uitvoerende Direkteur:  Mense en Kultuur

Mnr NC Manoko, Uitvoerende Direkteur:  Korporatiewe Verhoudinge en Bemarking


Dr S Chalufu, Uitvoerende Direkteur:  Studentelewe
 
 

 

Komiteekoördineerder: Amanda van der Merwe

Opgedateer: Amanda van der Merwe   2021.07.27