Samestelling en lidmaatskap van Raad

Die Raad is soos volg saamgestel:

 

5(1)a

Visekanselier
Prof MB Tyobeka

Intern

5(1)b

Adjunkhoof
Prof L du Plessis

Intern

5(1)c

Drie persone verkies vanuit die geledere van die Senaat
Prof A Verhoef
Prof AF Kotzé
Prof D Modise

Intern

5(1)d

Twee persone verkies deur die akademiese personeel
Prof N van der Merwe
Prof P Smit

Intern

5(1)e

Twee persone verkies deur die ondersteuningspersoneel
Me H Lekalakala
Dr AA le Roux

Intern

5(1)f

Drie studente verkies deur die SVR
Mnr Y Andreas
Me E Mogashoa
Me K Matome

Intern

5(1)g

Vyf persone aangewys deur die Minister
Mnr C Mabe
Me P Ramantswana
Adv PG Seleka SC
Vakant
Mnr MSJ Thabethe
 

Ekstern

5(1)h

Drie persone verkies deur die Raad van Donateurs
Mnr JDS de Bruyn
Me PS Moleke
Vakant

Ekstern

5(1)i

Vier persone verkies deur die Konvokasie
Mnr TP Venter
Adv M Kruger
Prof AL Combrink
Mnr A Sorgdrager (Voorsitter)

Ekstern

5(1)j

Drie persone aangewys vanuit die geledere van die universiteit se gemeenskapsleiers
Me PP Thebe
Me S Britz
Pastoor P Tlhabanyane

Ekstern

5(1)k

Drie persone aangestel deur die Raad van buite die Universiteite vir hulle spesifieke kundigheid
Me R Kenosi (ondervoorsitter)
Mnr TV Mokgatlha
Mnr N Omar
 

Ekstern

 

Sekretaris van die Raad en Registrateur:

Prof M Verhoef  (Ex officio)

Universiteitsbestuurslede is bywonend as gevolg van hulle deskundige kennes en mag slegs bywoon op versoek van die Visekanselier met toestemming van die Voorsitter

Prof MJ Mphahlele, Adjunkvisekanselier: Navorsing en Innovasie


Prof R Balfour, Adjunkvisekanselier:  Onderrigleer
 

Prof L du Plessis, Adjunkvisekanselier:  Toegewysde Funksies en Vanderbijlparkkampusbedryf

Prof D Balia, Adjunkvisekanselier: Toegewysde Funksies en Potchefstroomkampusbedryf

Prof S Swanepoel, Adjunkvisekanselier:  Toegewysde Funksies en Mahikengkampusbedryf
 

Me E de Beer, Uitvoerende Direkteur:  Finansies en Fasiliteite

Prof M Singh, Uitvoerende Direkteur:  Mense en Kultuur

Mnr NC Manoko, Uitvoerende Direkteur:  Korporatiewe Verhoudinge en Bemarking

Dr S Chalufu, Uitvoerende Direkteur:  Studentelewe
 
 

 

 

  2024.01.18