Wet op Toegang tot Inligting

 

Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting en die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting

 

Promotion of Access to Information Act

Die Noordwes-Universiteit (NWU) voldoen aan die Wet op die Bevordeing van toegang tot Inligting 2 van 2000. Daarom is 'n inligtingshandleiding deur die universiteit gepubliseer.

Enige/alle persone wat wil aansoek doen om toegang tot rekord(s) wat deur die NWU gehou word, kan van hier af om sodanige toegang aansoek doen, deur seker te maak dat alle betrokke velde voltooi word.

Die NWU Rekords-, Argiewe- en Museumbestuursbeleid sowel as die NWU Lêerplan en beskikkingskedule (beskikbaar op versoek van die Departement Rekords, Argiewe en Museum) gee 'n aanduiding van die rekords wat die NWU hou en die wyse waarop die rekords bestuur word.

Neem kennis dat nie alle rekords wat in die NWU lêerplan en beskikkingskedule gelys word, noodwendig op aanvraag beskikbaar gestel sal word nie, aangesien sekere rekords ten volle of gedeeltelik vertroulik is en/of is die interne vernietigingsprosedures gevolg deur die NWU.

 

Protection of Personal Information Act

Die doel van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting 4 van 2013 is om te verseker dat alle Suid-Afrikaanse instellings hulself op 'n verantwoordelike wyse gedra wanneer hulle 'n ander individu se persoonlike inligting versamel, verwerk, stoor en deel deur hulself aanspreeklik te hou indien hulle sulke persoonlike inligting op enige manier misbruik of in gevaar stel.

Die Wet beskou persoonlike inligting as uiters waardevol en verleen dus aan 'n individu, as eienaar van die persoonlike inligting, sekere beskermingsregte en die vermoë om beheer uit te oefen oor:

  • wanneer en hoe jy kies om jou inligting te deel;
  • die tipe en omvang van inligting wat jy kies om te deel;
  • deursigtigheid en aanspreeklikheid oor hoe inligting gebruik sal word;
  • om u toegang tot u eie persoonlike inligting te gee, sowel as die reg om u inligting te laat vernietig;
  • wie toegang tot u inligting het;
  • hoe en waar u inligting gestoor word; En
  • die integriteit en voortgesette akkuraatheid van u persoonlike inligting.

Verwys ook na die grafiese voorstelling van die wetgewing vir meer inligting.

Vir enige klagtes wat verband hou met die beskerming van persoonlike inligting, klik hier.

Inligtingsbeampte(s):

Die Visekanselier is die NWU se inligtingsbeampte en moet verseker dat die NWU mense se reg op privaatheid beskerm en dat die NWU aan die POPIA voldoen. Die Visekanselier kan dit egter nie alleen doen nie.

As 'n instelling persoonlike inligtng bestuur, het die instelling 'n verantwoordelikheid om dit te beskerm. Indien u dink dat die NWU nie u privaatheid ssrets stel nie, kan u met ons POPIA-taakspan in aanraking kom.

Inligtingsbeampte

Prof BM Tyobeka

Adjunk-inligtingsbeamptes

Prof M Verhoef

Prof J Mphahlele

 

Sien meer oor die Inligtingsbeamptes

Lees ook die NWU se Privaatheidsverklaring vir meer inligting.

 

 

Indien u meer inligting verlang oor toegang tot inligting of die beskerming van persoonlike inligting, kontak:

Annamarie de Kock

Koördineerder:  Risiko en Voldoening

018 285 2771

13273396@nwu.ac.za

 

2022.06.06