Adjunkvisekanseliere

Die Noordwes-Universiteit het drie kampusse wat in Mahikeng, Potchefstroom en Vanderbijlpark geleë is. Die Adjunkvisekanseliere is verantwoordelik vir toegewysde funksies en kampusbedryf.

 

Mahikengkampus

Prof Sonia Swanepoel

BCom Personeelbestuur - Universiteit van Pretoria
BCom (Hons) Personeelbestuur - Universiteit van Pretoria
HOD - UNISA
MCom (Mensehulpbronbestuur - Cum Laude) - Universiteit van Pretoria
DCom (Mensehulpbronbestuur) - Universiteit van Pretoria

 

Potchefstroomkampus

Daryl BaliaProf Daryl Balia

BTh (1982) (Universiteit van Durban-Westville)
MTh (1986) (Universiteit van Durban-Westville)
DTh (1989) (Universiteit van Durban-Westville)
ThM (Etiek) (1987) (Princeton Teologiese Kweekskool)
Sertifikaat van Gevorderde Professionele Studies (1988) (Pacific Skool vir Godsdiens, Berkeley)
Senior Uitvoerende Program (1999) (Harvard Besigheidsskool)
DLitt et Fil (Openbare Administrasie) (2005) (UNISA)
Nagraadse Sertifikaat (University Teaching) (2009) (Universiteit van Edinburgh)
Genoot: Higher Education Academy (UK)

 

Vanderbijlparkkampus

Prof Linda du Plessis

BSc (Rekenaarwetenskap) (PU vir CHO)
Hons BSc (Inligtingstegnologie) (PU vir CHO)
BSc (Inligtingsisteme) (PU vir CHO)
PhD (Onderrig) (PU vir CHO)
Sertifikaat in Leierskap in Hoër Onderrig (Harvard)