Adjunkvisekanseliere

Die Noordwes-Universiteit het drie kampusse wat in Mahikeng, Potchefstroom en Vanderbijlpark geleë is. Die Adjunkvisekanseliere is verantwoordelik vir toegewysde funksies en kampusbedryf.

 

Adjunk-Visekanselier:  Gemeenskapsverbintenis en Kampusbedrywighede (Mahikengkampus)

Adjunk-Visekanselier:  Inligtingstegnologie en Kampusbedrywighede (Potchefstroomkampus)

Adjunk-Visekanselier:  Beplanning en Kampusbedrywighede (Vanderbijlparkkampus)