Kantoor van die Uitvoerende Direkteur: Finansies en Fasiliteite

 

prof_fika_jvrensburg

Me Elmarie de Beer
Uitvoerende Direkteur: Finansies en Fasiliteite: Potchefstroomkampus
 
  • Geoktrooieerde Rekenmeester (SA) (2002) 
  • Nagraadse Diploma in Ouditkunde (UNISA) (2001)
  • Honneurs-Baccalaureus Computationis (UNISA) (2000)
  • Baccalaureus Computationis (UNISA) (1999)

Me Amelia Fourie
Uitvoerende Persoonlike Assistent
Tel:   +27 18 299 4922

 

 

Navrae oor studentefinansies

Vind die kontakbesonderhede vir Studentefinansies en Finansiële Verwante Stelsels hier.