Bareketoro ba Dikhamphas

Yunibesiti ya Bokone-Bophrima e na ne dikhamphase di le tharo kwa Mahikeng, Potchefstroom le kwa lefelong la Khutlotharo ya Lekwa.  Khamphase nngwe le nngwe e na le Moreketoro wa yone wa Khampase le setlhopha sa botsamaisi.

 

Mothusamotlatsamokanseliri: Ditiro tse di Kgonang go Abelwa ba Bangwe le Go Tsamaisa Ditiro tsa Kgwebo

Mothusamotlatsamokanseliri: Ditiro tse di Kgonang go Abelwa ba Bangwe le Go Tsamaisa Ditiro tsa Kgwebo

Mothusamotlatsamokanseliri: Ditiro tse di Kgonang go Abelwa ba Bangwe le Go Tsamaisa Ditiro tsa Kgwebo