Kantoor van die Uitvoerende Direkteur: Mense en Kultuur

 

prof_fika_jvrensburg

Prof Mala Singh
Uitvoerende Direkteur: Mense en Kultuur
 
  • Doktorsgraad in Opvoedkunde (Sielkunde): Unisa (1991)
  • Magister van Opvoedkunde (Sielkunde) (Cum Laude): Unisa (1989)
  • Baccalaureus Educationis: Universiteit van Natal (1984)
  • Baccalaureus Artium: Unisa (1981)

 


Dennibelle Phetla
Me Dennibelle Phetla
Uitvoerende Persoonlike Assistent

Tel:   +27 18 285 2688