Kantoor van die Potchefstroomkampus: Adjunk-visekanselier

 

Daryl Balia

Prof Daryl Balia
PK: Adjunk-visekanselier
 
  • BTh (1982) (Universiteit van Durban-Westville)
  • MTh (1986) (Universiteit van Durban-Westville)
  • DTh (1989) (Universiteit van Durban-Westville)
  • ThM (Etiek) (1987) (Princeton Teologiese Kweekskool)
  • Sertifikaat van Gevorderde Professionele Studies (1988) (Pacific Skool vir Godsdiens, Berkeley)
  • Senior Uitvoerende Program (1999) (Harvard Besigheidsskool)
  • DLitt et Fil (Openbare Administrasie) (2005) (UNISA)
  • Nagraadse Sertifikaat (University Teaching) (2009) (Universiteit van Edinburgh)
  • Genoot: Higher Education Academy (UK)
 

Vincent Eastes
Vincent Eastes
Projek- en Kantoorbestuurder
BA (1993) (NWU)
E-pos:  vincent.eastes@nwu.ac.za
Tel:   +27 18 299 2600
Faks:  +27 87 231 5521

Martie van der Merwe
 
Mev Martie van der Merwe
Persoonlike Assistent
Tel:   +27 18 299 2602
Faks:  +27 87 231 5521