Kantoor van die Mahikengkampus: Adjunk-visekanselier

 

prof_fika_jvrensburg

Prof Sonia Swanepoel
Adjunk-visekanselier: Gemeenskapsontwikkeling en Kampusbestuur: Mahikengkampus
 
  • BCom Personeelbestuur - Universiteit van Pretoria
  • BCom (Hons) Personeelbestuur - Universiteit van Pretoria
  • HOD - UNISA
  • MCom (Mensehulpbronbestuur - Cum Laude) - Universiteit van Pretoria
  • DCom (Mensehulpbronbestuur) - Universiteit van Pretoria

Me Mariki Strauss
Uitvoerende Persoonlike Assistent
E-pos:
  23904976@nwu.ac.za

Tel:   +27 18 389 2007
 

Me Precious Peme
Projekbestuurder: Mahikengkampus

E-pos:  presh.peme@nwu.ac.za

Tel:   +27 18 389 2951