Jaarlikse Prestasieplan

Jaarlikse Prestasieplan 2021

Die Jaarlikse Prestasieplan is op 19 November 2020 deur die Raad goedgekeur, en is beskikbaar op die NWU Intranet.

Navrae:

 

Prof Linda du Plessis