Jaarlikse Prestasieplan

Jaarlikse Prestasieplan 2023

Die Jaarlikse Prestasieplan is op 17 November 2022 deur die Raad goedgekeur, en is beskikbaar op die NWU Intranet.

Rig navra aan: