Jaarlikse Prestasieplan

Jaarlikse Prestasieplan 2024

Die Jaarlikse Prestasieplan is op 16 November 2023 deur die Raad goedgekeur, en is beskikbaar op die NWU Intranet.

Rig navra aan: