e-Jaarboek 2011

e-Jaarboek 2011

Algemene Akademiese Reëls, 2010 en 2011 
 

Lettere en Wysbegeerte
Voorgraads
Nagraads

Natuurwetenskappe
Voorgraads
Nagraads
 
Teologie
Voorgraads en Nagraads

Opvoedingswetenskappe 
Voorgraads, BEd
Voorgraads, BTD. Slegs beskikbaar in Engels
Voorgraads NGOS
Indiens- en Verdere Opleidingsprogramme (GOS en NPOD)
Nagraads

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 
Voorgraads
Nagraads

Regte 
Voorgraads en Nagraads

Ingenieurswese 
Voorgraads
Nagraads. Slegs beskikbaar in Engels 

Gesondheidswetenskappe 
Voorgraads
Nagraads

Feb 2011