Welkom by die Noordwes-Universiteit (NWU)

In die kollig

Vrouemaand: #CelebratingNWUWomen

"Die belangrikheid van nasionale Vrouedag kan nie oorbeklemtoon word nie, omdat hierdie dag ons herinner aan die talle opofferings wat vroue op verskeie terreine gemaak het om die lewens van hul gesinne, die gemeenskap en die land te verbeter." Prof Dan Kgwadi, Visekanselier

Die NWU vier hierdie Augustus Vrouemaand deur die profiele voor te hou van sommige van die vroue wat dien as die pilare waarop die NWU se voortgesette sukses gebou is. Die NWU is trots op hul onwrikbare verbintenis daartoe om 'n beter toekoms vir elke kind in hierdie land te verseker. Dankie aan al die moeders en dogters, susters en kollegas, vriende en leiers.

Gebeure

23 Augustus 2017 - World Café-werkswinkel
30 August to 2 September 2017 -  FAME - The Musical
06 Oktober 2017 - Alumni-toekennings
 

Die gees van die Noordwes-Universiteit

Die gees van die Universiteit word weerspieël in die manier waarop ons die toekoms vir mense ontsluit en hulle in staat stel om hul drome waar te maak.

ʼn Verenigde instelling

Die NWU is daartoe verbind om as ʼn unitêre, geïntegreerde multikampusuniversiteit te funksioneer, wat billikheid, regstelling en internasionaal mededingende onderrig en navorsing oor al die kampusse heen sal bemoontlik. Hierdie gees is teenwoordig in al ons aktiwiteite en werksaamhede, van ons akademiese aanbod en navorsing tot ons studentekorps, gemeenskapsbetrokkenheid en sportprestasies.

Besoek ons kampusse virtueel:

Videos

Sluit by NWU - North-West University aan om nog videos te sien