Welkom by die Noordwes-Universiteit (NWU)

In die kollig

 

NWU Fakulteitfokus


Die Fakulteit Gesondheidswetenskappe se Sentrum vir Uitnemendheid vir Voeding het ten doel om gesonde voedeselkeuses te bevorder. BUAtv en Fakulteitsfokus het met Chantell Witten, senior dosent en navorser, gesels oor die belangrikheid van goeie voeding vir kinders.

Gebeure

16 Julie 2018 - Klasse begin

Die gees van die Noordwes-Universiteit

Die gees van die Universiteit word weerspieël in die manier waarop ons die toekoms vir mense ontsluit en hulle in staat stel om hul drome waar te maak.

ʼn Verenigde instelling

Die NWU is daartoe verbind om as ʼn unitêre, geïntegreerde multikampusuniversiteit te funksioneer, wat billikheid, regstelling en internasionaal mededingende onderrig en navorsing oor al die kampusse heen sal bemoontlik. Hierdie gees is teenwoordig in al ons aktiwiteite en werksaamhede, van ons akademiese aanbod en navorsing tot ons studentekorps, gemeenskapsbetrokkenheid en sportprestasies.

Videos

Sluit by NWU - North-West University aan om nog videos te sien