Konvokasie, NWU

KONVOKASIE

Jaarlikse nuusbriewe & kommunikasie

Die Konvokasie gebruik ʼn aantal kommunikasiekanale om in aanraking te bly met lede en om terugvoer oor Konvokasievergaderings en -aktiwiteite te verskaf. Dit sluit in die alumnitydskrif, webwerf en persoonlike kommunikasie oor dringende universiteitsaangeleenthede.

NUUTSTE KOMMUNIKASIE:

KENNISGEWING AAN AL DIE LEDE VAN DIE KONVOKASIE VAN DIE
NOORDWES-UNIVERSITEIT

NOMINASIE EN VERKIESING VAN ‘N RAADSLID UIT DIE GELEDERE VAN DIE KONVOKASIE

 

Die eerste ampstermyn van Prof AL Combrink, wat uit die geledere van die Konvokasie verkies is, sal op 7 Oktober 2018 verstryk.

(Lees die Reëls vir die nominasie, verkiesing, aanwysing en aanstelling van Raadslede beskikbaar by) 

http://www.nwu.ac.za/sites/www.nwu.ac.za/files/files/i-governance-management/policy/1P-1.3_Rules%20for%20the%20appointment%20of%20council%20members_a.pdf

Nominasie volgens die ingeslote voorgeskrewe vorm en geteken deur die voorsteller, ten minste twee sekondante en die genomineerde moet die Kantoor van die Registrateur en Sekretaris van die Konvokasie voor 12:00 op 31 Augustus 2018 bereik.  Die nominasieproses sal deur ʼn verkiesing gevolg word indien meer as een geldige nominasie ontvang word.

Kliek hier vir die kennisgewing en nominasievorm.

Vriendelike groete

 

Prof M Verhoef

REGISTRATEUR

2018.08.13