Konvokasie, NWU

KONVOKASIE

Jaarlikse nuusbriewe & kommunikasie

Die Konvokasie gebruik ʼn aantal kommunikasiekanale om in aanraking te bly met lede en om terugvoer oor Konvokasievergaderings en -aktiwiteite te verskaf. Dit sluit in die alumnitydskrif, webwerf en persoonlike kommunikasie oor dringende universiteitsaangeleenthede.

NUUTSTE KOMMUNIKASIE:

UITSLAG VAN DIE VERKIESINGSPROSES VIR 'N RAADSLID VERKIES VANUIT DIE GELEDERE VAN DIE KONVOKASIE

Hiermee uitslag van die nominasie- en verkiesingsproses wat plaasgevind het om die vakature te vul wat ontstaan het as gevolg van die verstryking van die eerste termyn van Prof AL Combrink op die Raad.

Die nominasie- en verkiesingsproses het plaasgevind in ooreenstemming met die Reëls vir die Nominasie, Verkiesing, Aanwysing en Aanstelling van Raadslede, in besonder paragraaf 8, en is deur die NWU Interne Oudit departement ge-oudit.

Drie geldige nominasies is ontvang, te wete Prof AL Combrink, Mnr NH Arnold and Prof JJ Venter. 'n Verkiesingsproses het gevolg en die uitslag van die verkiesingsproses is met die gedelegeerdes van die Konvokasie Uitvoerende Komitee bespreek en met aan die Uitvoerende Komitee van die Raad verskaf. 

Prof AL Combrink is regsgeldiglik verkies om 'n tweede termyn op die Raad te dien.

 

PROF MARLENE VERHOEF
REGISTRATEUR

2018.10.31