Konvokasie, NWU

KONVOKASIE

Jaarlikse nuusbriewe & kommunikasie

Die Konvokasie gebruik ʼn aantal kommunikasiekanale om in aanraking te bly met lede en om terugvoer oor Konvokasievergaderings en -aktiwiteite te verskaf. Dit sluit in die alumnitydskrif, webwerf en persoonlike kommunikasie oor dringende universiteitsaangeleenthede.

NUUTSTE KOMMUNIKASIE:

Verkiesing van 'n lid van die Noordwes-Universiteit se Raad vanuit die geledere van die Noordwes-Universiteit se Konvokasie ingevolge paragraaf 4(1)(i) van die Statuut
 
Lede van die Konvokasie is genooi om kandidate te nomineer om een vakature vir 'n NWU-Raadslid uit die geledere van die Konvokasie te vul ingevolge paragraaf 4(1)(i) van die NWU se Statuut.

Ingevolge 'n kennisgewing van nominasie en verkiesing van 'n lid van die Konvokasie op die Raad van die NWU, het die oproep om nominasies op 30 Januarie 2018 begin en op 14 Maart om 12:00 gesluit.

 
Dit is aangenaam om u mee te deel dat die volgende twee geldige nominasiess in ooreenstemming met paragraaf 5(4) van die Statuut en in ooreenstemming met die Reëls vir die Nominasie, Verkiesing en Aanstelling van Raadslede, ontvang is (in alfabetiese volgorde) en die verkiesing nou oop is:
 
MULDER, CP,  Mnr  Verkorte Curriculum Vitae
THEKISO, MS Dr   Verkorte Curriculum Vitae
 

Kliek op STEM en volg die instruksies.  U sal herlei word na 'n stembladsy .  Die verkiesing sal vir drie weke oop wees, vanaf 18 April 2018 tot 22 Mei 2018.

 

REGISTRATEUR

2018.04.18