Konvokasie aansoekvorm

Items wat met ‘n rooi asterisk (*) gemerk is, kan nie oorgeslaan word nie; dit verteenwoordig die minimum inligting wat vir registrasie nodig is. Gee egter asseblief soveel as moontlik inligting.

Merk asb jou kampus
Kommunikasie voorkeur
Persoonlike inligting

Bankbesonderhede

Ooreenkomstig die Statuut van die Noordwes-Universiteit heg ek hierby die bedrag of depositobewys van R50 (vyftig rand) aan vir opname as NWU-konvokasielid.

 

Rekeningnaam: North-West University

Nommer: 670640086

Bank: ABSA Noordbrug

Takkode: 335-138

Verwysing: KON voorletters en van (bv. KON R Nel)

Upload requirements