Konvokasie aansoeksvorm

 

Dui asb. Die betrokke kampus
Kommunikasie voorkeur
Persoonlike inligting

Bankbesonderhede

Ooreenkomstig die Statuut van die Noordwes-Universiteit heg ek hierby die bedrag of depositobewys van R50 (vyftig rand) aan vir opname as NWU-konvokasielid.

 

Rekeningnaam: North-West University

Nommer: 670640086

Bank: ABSA Noordbrug

Takkode: 335-138

Verwysing: KON voorletters en van (bv. KON R Nel)

Upload requirements