Ontmoet die span

Uitvoerende Direkteur: Korporatiewe Verhoudinge en Bemarking
Mnr Clement Manoko

(018) 299 4932
clement.manoko@nwu.ac.za

Uitvoerende Persoonlike Assistent 
Me Jennekin de Beer
(018) 299 4932

 

Direkteur: Korporatiewe Kommunikasie
Mnr Louis Jacobs

(018) 299 4918 / 082 901 6435
louis.jacobs@nwu.ac.za

Direkteur: Bemarking en Studentewerwing
Mnr Jean Stidworthy
(018)  299 2774
Jean.Stidworthy@nwu.ac.za

Silvanus Welcome

Direkteur: Ontwikkeling en Fondsinsameling
Mr Silvanus Welcome

(016) 910 3104
silvanus.welcome@nwu.ac.za

 

 

Oudiovisueel

Maryke Laas
(018) 299 4928

Korporatiewe publikasies

Nelia Engelbrecht

(018) 299 4937
 

Geleenthede

Korporatief en Potchefstroom
René Vermeulen
(018) 285 2591

Mahikeng:
Nhlanhla Mbatha
(018) 389 2359

Vanderbijlpark:
Ronel Strydom
(016) 910 3301

Interne Kommunikasie

Marelize Santana
(018) 299 4925

Nuus

Mahikeng
Christopher Motabogi
(018) 389 2144

Potchefstroom
Willie du Plessis
(018) 299 4915

Vanderbijlpark
Zeno John
(016) 910 3180
 

Webwerf

Moira Müller
(018) 299 4913

Digitale kommunikasie en handelsmerk

Senior Bestuurder: Digitale kommunikasie en handelsmerk
Koos Degenaar
(018) 299 2764

Handelsmerk (Brand)
Tshegofatso Lekabye
(018) 299 2817

Bemarkingskommunikasie

(018) 299 1466

Navorsing en Spesiale Projekte

Senior Bestuurder: Navorsing en Spesiale Projekte

Jean-Marc Stidworthy
(018) 299 2378

Studentewerwing

Senior Bestuurder: Studentewerwing
Piet Steyn
(018) 299 2384

Bestuurder: Voorgraadse Werwing: Undergraduate Recruitment
Azelda du Plessis
(018) 299 2765

Spanleier: Nagraadse Werwing
Jason Beukes@nwu.ac.za
(016) 910 3193

Promosie-geleenthede en Sportdae

Bestuurder: Promosie-geleenthede en Sportdae
Pieter Möller
(018) 299 2562

Ikateleng-Projek

Jean-Marc Stidworthy
(018) 299 2378

Alumniverhoudinge

Afdelingshoof: Alumniverhoudinge
Nicolize van der Walt
(018) 285 2594

Alumniverhoudinge - Mahikeng:
Nicolize van der Walt
(018) 285 2594

Alumniverhoudinge - Potchefstroom:
Abigail Leshope
(018) 285 2669

Alumniverhoudinge - Vanderbijlpark:
Zanele Ngobese
(016) 910 3250

Ontwikkeling en Fondswerwing

Ben Zaaiman