e-Jaarboek 2014

e-Jaarboek 2014

Algemene Akademiese Reëls
 

Lettere en Wysbegeerte
Voorgraads
Nagraads

Natuurwetenskappe
Voorgraads
Nagraads

Teologie
Voorgraads en Nagraads

Opvoedingswetenskappe 
Voorgraads, BEd
Voorgraads, BTD Slegs beskikbaar in Engels
Voorgraads, Graad R - Diploma Slegs beskikbaar in Engels
Indiens- en Verdere Opleidingsprogramme (GOS en NPOD)
NGOS
Nagraads

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 
Voorgraads
Nagraads

Regte 
Voorgraads en Nagraads

Ingenieurswese 
Voorgraads
Nagraads

Gesondheidswetenskappe 
Voorgraads
Nagraads