Welkom by die Noordwes-Universiteit (NWU)

In die kollig

Woordvoerder van die jaar toekennings

Die Noordwes-Universiteit sal op 27 Julie 2017 sy agtste jaarlikse Woordvoerder van die Jaar-toekenningsaand (vir die 2016-tydperk) hou.

Erkenning sal gegee word aan akademici, navorsers en ander NWU-fakulteitslede vir hul positiewe bydrae tot die medialandskap.

 

Gebeure

06 Oct 2017 - Alumni Awards Gala

 

Die gees van die Noordwes-Universiteit

Die gees van die Universiteit word weerspieël in die manier waarop ons die toekoms vir mense ontsluit en hulle in staat stel om hul drome waar te maak.

ʼn Verenigde instelling

Die NWU is daartoe verbind om as ʼn unitêre, geïntegreerde multikampusuniversiteit te funksioneer, wat billikheid, regstelling en internasionaal mededingende onderrig en navorsing oor al die kampusse heen sal bemoontlik. Hierdie gees is teenwoordig in al ons aktiwiteite en werksaamhede, van ons akademiese aanbod en navorsing tot ons studentekorps, gemeenskapsbetrokkenheid en sportprestasies.

Besoek ons kampusse virtueel:

Videos

Sluit by NWU - North-West University aan om nog videos te sien