Welkom by die Noordwes-Universiteit (NWU)

In die kollig

Navorsingsnuusbrief


Lees die vierde uitgawe van die Noordwes-Universiteit se navorsingsnuusbrief. Die doel van hierdie nuusbrief is om navorsingsprojekte, navorsers en verwante geleenthede bekend te stel. Hierdie uitgawe fokus op die impak wat navorsing het op gemeenskapsbetrokkenheid.

Lees oor:

  • Verbeterde produsent-kapasiteit in beesprojek
  • Die wetenskap agter afwesige vaders
  • Sharpeville 2020: aksienavorsing
  • en meer...

Gebeure

27 Oktober - 17 November 2017 - Eerste eksamengeleentheid
20 November - 6 Desember 2017 - Tweede eksamengeleentheid
6 January - 20 January 2018 - Bridging the Mathematical Gap
 

Die gees van die Noordwes-Universiteit

Die gees van die Universiteit word weerspieël in die manier waarop ons die toekoms vir mense ontsluit en hulle in staat stel om hul drome waar te maak.

ʼn Verenigde instelling

Die NWU is daartoe verbind om as ʼn unitêre, geïntegreerde multikampusuniversiteit te funksioneer, wat billikheid, regstelling en internasionaal mededingende onderrig en navorsing oor al die kampusse heen sal bemoontlik. Hierdie gees is teenwoordig in al ons aktiwiteite en werksaamhede, van ons akademiese aanbod en navorsing tot ons studentekorps, gemeenskapsbetrokkenheid en sportprestasies.

Besoek ons kampusse virtueel:

Videos

Sluit by NWU - North-West University aan om nog videos te sien