NWU vereer uitnemendheid

NWU vereer uitnemendheid – Alumni-toekenning vir Uitnemendheid

Die NWU is met reg trots op sy alumni, en gee aan hulle erkenning vir hulle persoonlike en loopbaanprestasies en vir hulle uitnemende bydraes tot die samelewing.

Alumni van die NWU trap reeds talle jare lank diep spore – nie slegs in Suid-Afrika nie, maar ook in die res van die wêreld. Die NWU is bevoorreg om so ’n voortreflike belanghebbergroep te hê. NWU alumni blink op alle gebiede uit – van onderrig-leer, navorsing en gemeenskapsbetrokkenheid tot op die sportveld.

Die prestasies van ons alumni is maar net een van die maniere waarop die uitnemendheid van die NWU ten toon gestel word. Die alumni-toekennings is ’n tweejaarlikse gebeurtenis en sal weer in 2019 aangebied word.

Om oor ’n breër spektrum aan die prestasies van ons alumni erkenning te verleen, word die vogende kategorieë daargestel:

 • Onderwys
 • Navorsing
 • Gemeenskapsbetrokkenheid
 • Sakeleierskap
 • Kuns en kultuur
 • Sport
 • Openbare diens
 • Jong alumnus

Die uitvoerende komitee van die konvokasie kan besluit om ’n leeftydprestasietoekenning aan ’n buitengewone alumnus toe te ken. Hierdie toekenning sal slegs by enkele geleenthede gemaak word waar die kandidaat/kandidate werklik buitengewone en verdienstelike diens aan die Universiteit en die samelewing gelewer het.

’n Totaal van nege toekennings word dus gemaak.

Alumni-toekennings

Om vir ’n alumni-toekenning in aanmerking te kom, moet alumni aan die volgende kriteria voldoen:

 • Hulle moes ’n graad of diploma van die NWU of een van sy voorlopers verwerf het.
 • Hulle moes onderskeidende persoonlike en loopbaanprestasies behaal het.
 • Hulle moes besondere bydraes tot die samelewing gelewer het.
 • Hulle moes noemenswaardige leierskap in bogenoemde areas getoon het.
 • Hulle moet ’n deurlopende verbintenis met die NWU toon.

Jong alumnus-toekenning

Dit word gemaak ter erkenning van professionele uitnemendheid deur ’n jong alumnus (35 jaar oud of jonger) in enige van die sewe kategorieë van uitnemendheid.

Om vir ’n NWU jong alumnus-toekenning in aanmerking te kom, moet alumnus aan die volgende kriteria voldoen:

 • Hulle moes ’n graad of diploma van die NWU ontvang het.
 • Hulle moes vroeg in hulle professionele loopbaan uitgeblink het en die potensiaal vir voortgesette sukses toon.
 • Hulle moes erkenning as ’n opkomende leier vir professionele en/of gemeenskapsprestasies ontvang het.
 • Hulle moes toenemend verantwoordelike posisies binne hulle organisasie, besigheid of werkgebied beklee het.
 • Hulle moes erkenning vir noemenswaardige professionele bydraes, ontdekkings of kreatiewe werk deur onderskeidings, toekennings en/of media-aandag ontvang het.
 • Hulle moes as ’n uitmuntende jong rolmodel vir huidige en toekomstige NWU-studente gedien het.
 • Hulle moet 35 jaar of jonger wees.

Navrae oor die benoemingsproses kan gerig word aan Me Izette Schouwstra by die Alumniverhoudinge-kantoor by 018 285 2594 of aan izette.schouwstra@nwu.ac.za.