NWU vereer uitnemendheid

NWU vereer uitnemendheid – Alumni-toekenning vir Uitnemendheid

Die NWU is met reg trots op sy alumni en gee erkenning vir hul persoonlike en loopbaanprestasies en vir hul navolgenswaardige bydraes tot die samelewing.

Alumni van die NWU maak nou al vir baie jare lank hul merk – nie net in Suid-Afrika nie, maar ook internasionaal. Die NWU is bevoorreg om so ʼn uitsonderlike belangegroep te kan hê. NWU-alumni blink op alle gebiede uit – van onderrig-leer, navorsing en gemeenskapsbetrokkenheid tot die sportveld.

Die prestasies van ons alumni is net één van die maniere waarop ons die uitnemendheid van die NWU ten toon stel. Ons soek voortdurend na nuwe maniere om die toekoms te definieer, want ons wil hê dat u net so trots moet wees om deel te wees van die NWU as wat ons is om u as een van ons belanghebbers te hê.

Aan die begin van 2015 is die kategorieë vir toekennings aan alumni gewysig, en word tans as die volgende toegeken:

  • NWU Leeftydprestasietoekenning – lewenslange uitsonderlike bydrae in ʼn belangstellingsarea wat tot voordeel strek van die samelewing en wat internasionale erkenning geniet.
  • NWU Alumnitoekennings van uitnemendheid in 6 kategorieë, naamlik Opvoedkunde, Navorsing, Gemeenskapsbetrokkenheid, Sakeleierskap, Kuns en Kultuur en Sport.
  • Jong Alumni-toekenning – ter erkenning van professionele uitnemendheid deur ʼn jong alumnus (35 jaar of jonger) in enige van die 6 kategorieë.