NWU, Alumni

ALUMNI 

Oor ons

Daar is talle redes om met u alma mater kontak te behou nadat u ʼn graad behaal het. Dit sluit in dat u deel kan wees van ʼn wêreldwye netwerk van NWU-alumni wat u opvoedkundige agtergrond deel, en die geleentheid om tot die toekomstige ontwikkeling van die NWU by te dra.

Die Universiteit het twee hoofkanale waardeur kontak met alumni behou word: die Alumnivereniging en die NWU-Konvokasie.

 

NWU-Konvokasie

Die Konvokasie is ʼn formele struktuur wat die welsyn van die Universiteit bevorder en sy sake aktief deur verteenwoordiging op die NWU-Raad beïnvloed.

 

Alumnivereniging

Alumnivereniging

Voor:  Me Susan van Rooyen (Alumni  Beampte: Mafikengkampus), Adv André May (verteenwoordig die Alumni van die Potcheftroomkampus), Mnr Bert Sorgdrager (Voorsitter), Me Bo Mahole (verteenwoordig Alumni van die Mafikengkampus)
Agter: Me Abigail Leshope (waarnemende Alumni Beampte vir Me Yolandi Haasbroek:  Potchefstroomkampus), Mnr Heinrich Kriel (verteenwordiger vir die Alumni van die Vaaldriehoekkampus) en Me Alwine Naude (Alumni Beampte Vaaldriehoekkampus)

 

Die NWU-Alumnivereniging is ʼn vleuel van die Konvokasie en bevorder lewenslange skakeling tussen alumni en die Universiteit. Die Vereniging het ʼn Alumnikantoor op elk van die drie kampusse. Hierdie kantore reël alumnibyeenkomste, van reünies tot gholfdae, en hou lede op hoogte van belangrike verwikkelinge by die Universiteit.

Elkeen wat ʼn diploma of graad aan die NWU (of sy voorgangers) verwerf het, kan ʼn lid van die Alumnivereniging word. Die vereniging verwelkom ook die eggenote van alumni as medelede, asook individuele donateurs wat nie aan die NWU studeer het nie. Medelede het dieselfde regte en voorregte as ander lede.