NWU, Alumni

Alumni Potchefstroomkampus
Alumni Mafikengkampus

ALUMNI 

Oor ons

Daar is talle redes om met u alma mater kontak te behou nadat u ʼn graad behaal het. Dit sluit in dat u deel kan wees van ʼn wêreldwye netwerk van NWU-alumni wat u opvoedkundige agtergrond deel, en die geleentheid om tot die toekomstige ontwikkeling van die NWU by te dra.

Die Universiteit het twee hoofkanale waardeur kontak met alumni behou word: die Alumnivereniging en die NWU-Konvokasie.

 

NWU-Konvokasie

Die Konvokasie is ’n formele struktuur wat die welstand van die Universiteit bevorder en deur verteenwoordiging op die NWU Raad sy sake aktief beïnvloed.

 

Alumnivereniging

Die alumnivereniging is deur die konvokasie gestig en bestaan uit almal wat aan die NWU en sy voorlopers gegradueer het of diplomas daar ontvang het. Die doelwit van die vereniging is om as skakel tussen alumni en hulle alma mater te dien.

Elke kampus het ’n eksterne verteenwoordiger en ’n alumniverhoudingebeampte wat die belange van die onderskeie kampusse in die konvokasie verteenwoordig. Kontak gerus die volgende eksterne lede om julle sienings oor die alumnivereniging te deel.