MyNWU

Wees Meer

Om Meer te wees, moet jy voortdurend daarna streef om ʼn beter weergawe te wees van wie jy gister was.

Wees Meer = Ek Vandag > Ek Gister

Dit is ʼn geleidelike maar belangrike reis, waar jy nie net jou eie innerlike krag ontdek en ontketen nie, maar meer as net ʼn graad verwerf, en ook lewenservaring opdoen wat jou in staat stel om bo die res uit te styg...

Jou reis na uitnemendheid begin by die NWU en ons bied aan jou die ruimte om te verken – uit te brei en te ontwikkel…te sweef.

 

Die Noordwes-Universiteit bied aan jou die ruimte om te ontdek en te verken. Om nuwe geleenthede te vind en jou onontginde potensiaal te openbaar. ʼn Plek om nuwe avonture aan te pak en nuwe vriendskappe te smee. Verken ons rykdom aan kennis en verdiep jouself in ʼn unieke, lewenskragtige en diverse studentelewe.

 

Brei jou lewensbeskouing en eie limiete uit deur die verwerwing van nuwe kennis deur middel van ons moderne onderrig-leer-praktyke. Ons gee jou die ruimte om jou netwerk op te bou en uit te brei en plaas jou op die voorpunt van baanbrekersnavorsing.

 

Deur jou eie vermoëns te verken en uit te brei, ontwikkel jy in ʼn meer professionele weergawe van jouself wat toegerus is vir die arbeidsmark. Jy ontdek en groei en word meer as wat jy ooit gedink het moontlik was. Jy kan op dieselfde manier die volgende fase van jou reis saam met ons as ʼn lewenslange #MyNWU-familielid betree as jy ná graadverwerwing by die wêreldwye NWU-alumninetwerk aansluit.

 

Sweef – en styg uit bo die res… soos ʼn arend, wat eienskappe insluit soos sukses, aspirasie, waagmoed, uitbreiding, nuwe lewe, leierskap en vryheid. Deur te sweef, toon ons ons verbintenis tot ʼn kreatiewe benadering tot die lewe en ons strewe om uit te styg bo die res. Ons is verbind tot ons talent vir die vind van nuwe geleenthede om uit te blink en voortdurend te verbeter. “Sweef” vergestalt ook die belangrikheid van etiek in alles wat ons doen, wat strook met die waardegedrewe aard van die NWU.

 

Die NWU is daartoe verbind om te funksioneer as ʼn unitêre, geïntegreerde, multikampusuniversiteit wat billikheid, herstel en globaal mededingende onderrig en navorsing oor al drie kampusse heen moontlik maak. Ons kernaktiwiteite, onderrig-leer en navorsing is vervleg met gemeenskapsbetrokkenheid en innovasie in ons agt fakulteite waarvan die meeste afstand- sowel as kontakstudente dien. 

Vir verdere inligting oor ons klik hier.