Voordele om ’n skenking aan die NWU te maak


Belastingvoordeel – Die NWU sal ’n artikel 18A-belastingsertifikaat vir kwalifiserende donasies uitreik. Om meer oor die kwalifiserende vereistes uit te vind, kontak asseblief vir Celeste Rossouw.

BSEB-sertifikate – Die NWU het verskeie waardevolle projekte regoor die verskillende BSEB-kategorieë waarin maatskappye kan belê. Kwalifiserende donasies sal ’n brief ontvang wat die BSEB-tellingstatus bevestig ter ondersteuning van (a) vaardigheidsontwikkeling (beurse vir behoeftige studente vanuit die toegewysde groepe); (b) besigheidsontwikkeling (innovasiedonasies vir besighede van studente vanuit die toegewysde groepe en (c) sosio-ekonomiese ontwikkeling (donasies aan kwalifiserende gemeenskapsprojekte van die Universiteit).

Rig navrae aan Ben Zaayman