Datums Tuisblad

NWU Datums

Datums 2017

Datums 2018

KENNISGEWING: Die NWU se 2018 semesterdatums (insluitend verwelkoming van eerstejaars, begin van klasse, eksamens, resesse, ens.) sal eers in die tweede semester na goedkeuring van die NWU-Raad in September 2017 beskikbaar wees.