Datums Tuisblad

Belangrike NWU datums

 

Verfris jou blad en maak jou cache-geheue gereeld ​skoon om te verseker dat jy altyd die nuutste weergawes van dokumente sien:

 


REËLINGS IN VERBAND MET DIE VRYSTELLING VAN AKADEMIESE RESULTATE AAN DIE EINDE VAN DIE 2020 AKADEMIESE JAAR 

As gevolg van die ontwrigting van die 2020 akademiese kalender deur die Covid-19 situasie, het die NWU Raad die besluit goedgekeur dat die akademiese jaar op 15 Januarie 2021 sluit.

Studente sal hulle amptelike uitslagstate ontvang op 5 Februarie 2021 en beursgewers wat amptelike terugvoer verwag rakende die aanvaarding van ‘n student in ‘n bepaalde program, kan terugvoer verwag teen 12 Februarie 2021.

Finale-jaar studente wat net een uistaande module moet slaag om hul kwalifikasie te verwerf, en wat hierdie module gaan skryf op 15 Februarie 2021 (onderworpe aan die toepaslike akademiese reël), sal hulle amptelike uitslagstate op 22 Februarie 2021 ontvang. Beursgewers wat amptelike terugvoer verwag rakende die aanvaarding van hierdie studente in ‘n bepaalde program, kan terugvoer verwag teen 26 Februarie 2021.

 

Uitgereik deur: Prof Marlene Verhoef

REGISTRATEUR

(2020.12.04)