e-Jaarboek 2008

e-Jaarboek 2008

Hierdie dokumente is leesbaar in Acrobat Reader

Lettere en Wysbegeerte

Voorgraads, Voorblad
Voorgraads, Inhoud
Nagraads, Voorblad
Nagraads, Inhoud

Natuurwetenskappe

Voorgraads
Nagraads
In kurrukulum N615P skrap module OMWE621 en vervang met OMWE615 - Bewaringsbiologie.

Teologie

Voorgraads en Nagraads

Opvoedingswetenskappe

Voorgraads
Nagraads
Indiens- en Verdere Opleidingsprogramme  (GOS en NPOD)

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Voorgraads
Nagraads

Regte

Voorgraads en Nagraads  

Ingenieurswese

Voorgraads
Nagraads, slegs beskikbaar in Engels

Gesondheidswetenskappe

Voorgraads
Nagraads

Feb 2011