Sejako Senatle

Dr Sejako Senatle, SC

Dinamiese regsman 

Dr Sejako Senatle se toewyding tot die reg het hom op ’n uiteenlopende loopbaanpad geplaas wat die beroepe van aanklaer, tolk, verslaggewer en onderwysbelanghebber ingesluit het.

Sejako het al regoor die land as ’n advokaat van die Hoë Hof van Suid-Afrika gewerk. Hy het as ’n algemene administratiewe klerk begin en sy pad opgewerk tot klerk van die hof, hoftolk en aanklaer, en die basis gelê vir ’n dinamiese loopbaan in openbare diens. In 1998 het hy ’n merietetoekenning gekry vir uitstaande prestasie in die Nasionale Vervolgingsgesag.

Sejako het in 1989 ’n BJuris-graad aan die voormalige UNIBO verwerf en later sy LLB-, LLM- en LLD-graad behaal.

Akademici, studente en ander, insluitende die Suid-Afrikaanse regering, gebruik sy tesis, “Access to Justice in the Milieu of a Constitutional Dispensation”, as naslaanwerk.

Hy het beduidende bydraes tot die regslandskap in Suid-Afrika gemaak, ten spyte van ernstige gesondheidsuitdagings.

Sejako is ’n prokureur vir die mense, wat glo in pro bono-werk in arm gemeenskappe, waarvoor hy geen betaling vra nie.

Sy toewyding gaan nie ongemerk verby nie. Hy het in 2014 senior status in die Noordwes Prokureursorde van die President van Suid-Afrika ontvang.