NWU, Kontakinligting

Kontak die Noordwes-Universiteit

 
Klagte- en Gedagtelyn: SMS
Mahikengkampus: 34151
Potchefstroomkampus: 31750
Vanderbijlparkkampus: 41617
Afstandsleer: 33139
 
WhatsApp-lyn:  +27 60 070 2606

 

Registrateur

Mahikengkampus

Potchefstroomkampus

Vanderbijlparkkampus

Posadres:
Noordwes-Universiteit
Privaatsak X1290
Potchefstroom
2520

Posadres:
Noordwes-Universiteit
Mahikengkampus
Privaatsak X2046
Mmabatho
2745

Posadres:
Noordwes-Universiteit
Potchefstroomkampus
Privaatsak X6001
Potchefstroom
2520

Posadres:
Noordwes-Universiteit
Vanderbijlparkkampus
Posbus 1174
Vanderbijlpark
1900

Fisiese adres:
Noordwes-Universiteit
Potchefstroomkampus
Hoffmanstraat 11
Potchefstroom
2531

Fisiese adres:
Noordwes-Universiteit
Mahikengkampus
Hoek van Albert Luthuli en Universiteits-rylaan
Mmabatho
2745

Fisiese adres:
Noordwes-Universiteit
Potchefstroomkampus
Hoffmanstraat 11
Potchefstroom
2531

Fisiese adres:
Noordwes-Universiteit
Vanderbijlparkkampus
Van Eck-boulevard
Vanderbijlpark
1900

Tel:
018 299 1111/2222

Tel:

0860169698 (0860 1mynwu)

Faks:
+27 18 299-4910

Faks:
+27 18 392-5775

Faks:
+27 18 299-2767

Faks:
+27 16 910-3182

E-pos:
Judy Heymans

E-pos:
studies@mynwu.info

Aanwysings en roetekaart