NWU, Kontakinligting

DIE NWU

Kontak Ons

 

Institusionele Kantoor

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Kontakpersoon:
Die Institusionele Registrateur

Kontakpersoon:
Die Kampus-registrateur

Kontakpersoon:
Die Kampus-registrateur

Kontakpersoon:
Die Kampus-registrateur

Posadres:
Noordwes-Universiteit
Institusionele Kantoor
Privaatsak X1290
Potchefstroom
2520

Posadres:
Noordwes-Universiteit
Mafikengkampus
Privaatsak X2046
Mmabatho
2745

Posadres:
Noordwes-Universiteit
Potchefstroomkampus
Privaatsak X6001
Potchefstroom
2520

Posadres:
Noordwes-Universiteit
Vaaldriehoekkampus
Posbus 1174
Vanderbijlpark
1900

Fisiese adres:
Noordwes-Universiteit
Institusionele Kantoor
Gebou C1
Borcherdstraat 53
Potchefstroom
2531

Fisiese adres:
Noordwes-Universiteit
Mafikengkampus
Hoek van Albert Luthuli en Universiteits-rylaan
Mmabatho
2745

Fisiese adres:
Noordwes-Universiteit
Potchefstroomkampus
Hoffmanstraat 11
Potchefstroom
2531

Fisiese adres:
Noordwes-Universiteit
Vaaldriehoekkampus
Van Eck-boulevard
Vanderbijlpark
1900

Tel:
+27 18 299-4897

Tel:
+27 18 389-2111

Tolvrynommer:
0800 623 698

Tel:
+27 18 299-1111/ 2222

Tel:
+27 16 910-3111

Faks:
+27 18 299-4910

Faks:
+27 18 392-5775

Faks:
+27 18 299-2767

Faks:
+27 16 910-3182

E-pos:
Jacoline Jansen van Vuuren

E-pos:
Mafumane Tlhapi

E-pos:
Kathleen Foutie

E-pos:
Dumile Mlambo

Aanwysings en roetekaart