NWU, Kontakinligting

DIE NWU

Kontak Ons

 
Klagte- en Gedagtelyn: SMS
Mafikengkampus: 34151
Potchefstroomkampus: 31750
Vaaldriehoekkampus: 33139

 

Registrateur

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Posadres:
Noordwes-Universiteit
Institusionele Kantoor
Privaatsak X1290
Potchefstroom
2520

Posadres:
Noordwes-Universiteit
Mafikengkampus
Privaatsak X2046
Mmabatho
2745

Posadres:
Noordwes-Universiteit
Potchefstroomkampus
Privaatsak X6001
Potchefstroom
2520

Posadres:
Noordwes-Universiteit
Vaaldriehoekkampus
Posbus 1174
Vanderbijlpark
1900

Fisiese adres:
Noordwes-Universiteit
Potchefstroomkampus
Hoffmanstraat 11
Potchefstroom
2531

Fisiese adres:
Noordwes-Universiteit
Mafikengkampus
Hoek van Albert Luthuli en Universiteits-rylaan
Mmabatho
2745

Fisiese adres:
Noordwes-Universiteit
Potchefstroomkampus
Hoffmanstraat 11
Potchefstroom
2531

Fisiese adres:
Noordwes-Universiteit
Vaaldriehoekkampus
Van Eck-boulevard
Vanderbijlpark
1900

Tel:
+27 18 299-1111/ 2222

Die Mafikengkampus-skakelbord ervaar tans tegniese probleme. Kontak asseblief (+27 18) 389-2359

Tel:

0860 169698 (0860 1mynwu)

Faks:
+27 18 299-4910

Faks:
+27 18 392-5775

Faks:
+27 18 299-2767

Faks:
+27 16 910-3182

E-pos:
Judy Heymans

E-pos:
studies@mynwu.info

Aanwysings en roetekaart