NWU, Jaarverslag

DIE NWU

Jaarverslae

 

Hierdie is die NWU se geïntegreerde jaarverslag, wat deur die
NWU-raad goedgekeur en aan die einde van Junie 2017 by
die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO)
ingedien is.

Vir vanjaar se verslag het ons daarop gefokus om die beginsels
en elemente van die Geïntegreerde Verslagdoeningsraamwerk
van die International Integrated Reporting Council (IIRC)
verder in te bed, terwyl ons steeds aan die DHOO se verslagdoeningsvereistes
voldoen het.

Klik hier vir die NWU se Geïntegreerde Verslag vir 2016

Klik hier vir die NWU se gekonsolideerde finansiële state vir 2016

Jaarverslag 2015

 

Jaarverslag 2014 (pdf)

 

Jaarverslag 2013 (pdf)

 

Jaarverslag 2012 (pdf)

 

Jaarverslag 2011 (pdf)

Jaarverslag  2010 (pdf)

Jaarverslag  2009 (pdf)

Jaarverslag  2008 (pdf)

Jaarverslag  2007 (pdf)

Jaarverslag  2006 (pdf)