Welkom by die Noordwes-Universiteit (NWU)

In die kollig

 

NWU Fakulteitfokus: Teologie

In die eerste video van Fakulteitfokus val die kollig op die Fakulteit Teologie. Deur uitstaande navorsing en 'n verbintenis tot die Geloof verander hierdie merkwaardige fakulteit mense se lewens ten goede.

 

Gebeure

23 April - 5 Mei 2018 — Assesseringstydperk
Mei 2018 Opedae

Die gees van die Noordwes-Universiteit

Die gees van die Universiteit word weerspieël in die manier waarop ons die toekoms vir mense ontsluit en hulle in staat stel om hul drome waar te maak.

ʼn Verenigde instelling

Die NWU is daartoe verbind om as ʼn unitêre, geïntegreerde multikampusuniversiteit te funksioneer, wat billikheid, regstelling en internasionaal mededingende onderrig en navorsing oor al die kampusse heen sal bemoontlik. Hierdie gees is teenwoordig in al ons aktiwiteite en werksaamhede, van ons akademiese aanbod en navorsing tot ons studentekorps, gemeenskapsbetrokkenheid en sportprestasies.

Videos

Sluit by NWU - North-West University aan om nog videos te sien