Welkom by die Noordwes-Universiteit (NWU)

In die kollig

Die Eenheid vir Gestremdheid

Die NWU se Eenheid vir Gestremdheid op die Mafikengkampus staan studente en personeel met unieke behoeftes by – met makliker toegang tot fasiliteite en hulpbronne, en selfs met indiensplasings.  
Vind meer uit oor hul waardevolle werk en wat die impak daarvan is op die lewens van hierdie inspirerende mense.

Sien al die episodes van BUAtv

Die gees van die Noordwes-Universiteit

Die gees van die Universiteit word weerspieël in die manier waarop ons die toekoms vir mense ontsluit en hulle in staat stel om hul drome waar te maak.

ʼn Verenigde instelling

Die NWU is daartoe verbind om as ʼn unitêre, geïntegreerde multikampusuniversiteit te funksioneer, wat billikheid, regstelling en internasionaal mededingende onderrig en navorsing oor al die kampusse heen sal bemoontlik. Hierdie gees is teenwoordig in al ons aktiwiteite en werksaamhede, van ons akademiese aanbod en navorsing tot ons studentekorps, gemeenskapsbetrokkenheid en sportprestasies.

Videos

Sluit by NWU - North-West University aan om nog videos te sien