Koos van Rooy

Prof Koos van Rooy

Verspreider van die Woord 

As gelowige wat aandag gee aan die boodskap van die Bybel is prof Koos van Rooy se missie om die Woord van God in talle Afrika-tale te vertaal.

Hy het aanvanklik van 1963 tot 1966 as sendeling in Soweto gewerk, en het tot 1972 vir die Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland sendingwerk gedoen.

Koos was in 1973 die projekkoördineerder vir die nuwe vertaling van die Bybel in Venda. Dit was toe dat sy entoesiasme vir vertaling wortel geskiet en ’n lewenslange passie geword het.

Sedert sy aftrede in 1998 het Koos as vertaler en konsultant in ongeveer 20 tale in Mosambiek, die Demokratiese Republiek van die Kongo en Ethiopië gewerk.

In 1957 het hy ’n ThB-graad aan die voormalige Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys verwerf en dieselfde jaar ’n sendeling by Siloam in Venda geword.

Koos het in 1964 vir sy ThM in Missiologie begin studeer en in 1971 ’n doktorsgraad in Missiologie verwerf. Hy het ’n tweede doktorsgraad in 1995 ontvang met ’n tesis oor Yahweh en Modimo, en het ’n eredoktorsgraad vir sy werk in Bybelvertaling en sy bydraes tot Missiologie en hernuwing in die teologiese oriëntering van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika ontvang.

Benewens sy sendingwerk en vertaling het Koos ook as akademikus gewerk.