Frits Kok

Dr Frits Kok

Kulturele brugbouer 

Deur sy bydrae tot Suid-Afrika se kulturele en taallandskap het dr Frits Kok talle waardevolle bydraes gelewer as dinamiese leier wat horisonne verbreed en mense byeenbring.

Sy leierskap het daartoe bygedra dat die lidmaatskap van die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging (ATKV) feitlik verdubbel het en dat dit uitgebrei het tot ’n organisasie met baie takke regoor Suid-Afrika.

Hy het die organisasie omvorm om sy impak op plaaslike gemeenskappe regoor taal-en kultuurskeidings te vergroot.

Hy het talle brugbou- en bemagtigingsprojekte, soos Projek Handevat en ATKV Ubuntu-gesprekke, geïmplementeer en gefinansier, en was ’n stigterslid van die jaarlikse Pendoring-reklametoekennings.

Frits het op ministeriële vlak met regeringsdepartemente, hoofde van groot maatskappye en akademiese, godsdienstige, gemeenskaps- en kultuurleiers op die hoogste vlakke, nasionaal en internasionaal, geskakel. Hy was ook vir twee termyne lid van die SAUK-raad.

Hy het in 1972 ’n BA-graad van die voormalige Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (PU vir CHO) ontvang, gevolg deur ’n honneurs- en meestersgraad van dieselfde universiteit in onderskeidelik 1974 en 1975.

Sy passie vir en persoonlike betrokkenheid by plaaslike gemeenskappe is die bewys van sy uitsonderlike invloed op die kultuursfeer van ons land.