Belangrike datums 2017

Belangrike datums 2017

 

 

KENNISGEWING: Die NWU se 2018 semesterdatums (insluitend verwelkoming van eerstejaars, begin van klasse, eksamens, resesse, ens.) sal eers in die tweede semester na goedkeuring van die NWU-Raad in September 2017 beskikbaar wees.

Korporatiewe en Inligtingbestuursdienste

10225676@nwu.ac.za