e-Jaarboek 2012

e-Jaarboek 2012

Algemene Akademiese Reëls, 2012
 

Lettere en Wysbegeerte
Voorgraads
Nagraads

Natuurwetenskappe
Voorgraads
Nagraads
 
Teologie
Voorgraads en Nagraads

Opvoedingswetenskappe 
Voorgraads, BEd
Voorgraads, BTD. Slegs beskikbaar in Engels
Indiens- en Verdere Opleidingsprogramme (GOS en NPOD)
NGOS
Nagraads

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 
Voorgraads
Nagraads

Regte 
Voorgraads en Nagraads

Ingenieurswese 
Voorgraads
Nagraads Slegs beskikbaar in Engels 

Gesondheidswetenskappe 
Voorgraads
Nagraads

Nov 2011