Frans Kgomo | Alumni

Regter Frans Kgomo – ’n Passie vir die regsprofessie

 

Sedert hy Regterpresident van die Noord-Kaap geword het, was Frans Diale Kgomo al in beheer van hoëprofiel-hofsake wat baanbrekerswerk gedoen het om menseregte en grondwetlike waardes te handhaaf.

Frans, wat in Brits in Noordwes gebore is, het in 1985 ’n LLB-graad aan die voormalige Universiteit van Bophuthatswana verwerf. Hy is in 1986 as advokaat toegelaat en het tot 1998 by die Noordwes-balie gepraktiseer. Hy het in die hof deur die range beweeg en in 1969’n hoftolk geword, in 1972’n aanklaer, ’n distrikslanddros in 1974, ’n streekslanddros daarna, en toe waarnemende regter en Regter in 1998, voordat hy in 2001 as Regterpresident aangestel is.

Hy het in bakengelykheidsake uitspraak gelewer. Dit sluit in die hofsaak van ’n regter wat geveg het vir die reg van haar selfdegeslag-lewensmaat om die begunstigde van haar pensioenuitbetaling te wees. Frans het bevind dat van die artikels van die bemagtigende wetgewing ongrondwetlik is, en die saak na die Konstitusionele Hof verwys, waar die uitspraak bevestig is.

Terwyl hy as regter in die Pretoriase Hoë Hof gedien het, het hy ook ’n uitspraak in ’n ander gay-hofsaak gelewer. In hierdie geval het ’n ander regter ’n geslaagde hofbevel verkry wat verklaar het dat lesbiese pare kinders mag aanneem, wat aan hulle dieselfde regte as heteroseksuele pare gegee het.

Frans het sy kundigheid met verskeie regsverwante verenigings en liggame gedeel.