NWU, Visie, missie en waardes

DIE NWU

 

Ons droom

Om 'n internasionaal erkende universiteit in Afrika te wees wat bekend is vir betrokke wetenskapsbeoefening, maatskaplike responsiwiteit en 'n sorgsaamheidsetiek.

 

Ons doel

Om te presteer wat betref innoverende leer en onderrig asook baanbrekersnavorsing, om sodoende die gemeenskap deur kennis te dien.

 

Ons handelsmerkbelofte

Om dinamies, waardegedrewe en uitnemend te wees.

 

Waardes

Die NWU sal betrokke en sorgsame personeel en studente kweek en die volgende fundamentele waardes vaslê, wat op die grondwetlike beginsels van menswaardigheid, gelykheid en vryheid gebaseer is:

  • etiek in al ons strewes
  • akademiese integriteit
  • akademiese vryheid en vryheid van wetenskaplike ondersoek
  • verantwoordelikheid, aanspreeklikheid, billikheid en deursigtigheid
  • entoesiastiese aanvaarding van diversiteit.

 

Strategieverklaring

Om die NWU te transformeer en as unitêre instelling van voortreflike akademiese uitnemendheid met 'n verbintenis tot maatskaplike geregtigheid te posisioneer.

Kliek hier om die strategie te lees, soos deur die Raad goedgekeur.

 

 

 

Amanda van der Merwe
Korporatiewe en Inligtingsbestuursdienste
2016-03-31