Geskiedenis van die NWU, NWU

Geskiedenis van die NWU

Die NWU het amptelik op 1 Januarie 2004 tot stand gekom as deel van die Suid-Afrikaanse regering se plan om hoër onderwys te transformeer. In ons geval het dit gebeur dat ’n histories wit universiteit en ’n histories swart universiteit saamgesmelt het om ’n nuwe universiteit te skep waar Suid-Afrikaners uit alle vlakke van die lewe bymekaargekom het.

Die histories swart universiteit was die voormalige Universiteit van Noordwes, wie se studente meestal swart mense uit landelike gemeenskappe was. Die histories wit universiteit was die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys, wie se studente meestal Afrikaanssprekendes met ’n Christelike agtergrond was. ’n Derde party was die Sebokengkampus van nog ’n hoofsaaklik swart universiteit, Vista, wie se personeel en studente geïnkorporeer is.

Hierdie samekoms om die Noordwes-Universiteit (NWU) te vorm, was ’n sterk simboliese daad van versoening en nasiebou – en ’n hoogs doeltreffende een. Die oorgang na die verenigde NWU word geroem as een van die suksesvolste en mees stabiele hoëronderwys-samesmeltings in Suid-Afrika. Sedert die samesmelting het die NWU elke jaar ’n gesonde finansiële surplus, verbeterde studenteslaagkoerse, ’n toenemende navorsingsuitset en ’n styging op die ranglys van korporatiewe beheer vir Suid-Afrikaanse universiteite getoon.

Hierdie stabiliteit weerspieël die kultuur van oorlegpleging aan die NWU, ons duidelike visie, waardes en missie, ons doeltreffende beheer en leierskap, en die goed-gedefinieerde strategiese en operasionele planne wat ons beraam het om die NWU die toekoms in te neem.