Motlatsa-Motšhanselara

Motlatsa-Motšhanselara ke mokhutduthamaga-mogolo le motlhankedi wa bobalamatlotlo yo o ikarabelang ka bolaodi le botsamaisi jwa Yunibesiti.