Visekanselier

Die Visekanselier is die hoof- uitvoerende en rekenpligtige beampte wat vir die bestuur en administrasie van die Noordwes-Universiteit (NWU) verantwoordelik is. Die Visekanselier, prof Dan Kgwadi, is vir ’n sesjaartermyn, tot Junie 2020, deur die NWU-raad aangestel (Paragraaf 42(1), Statuut).

Kontak die kantoor van die Visekanselier